Verslagvideo Sociaal Werk Nederland

Filmverslag van dialoogsessies over jongerenwerk

Een verslagvideo is een manier om mensen die niet aanwezig waren bij de activiteit toch mee te nemen in de sfeer. Kijkers krijgen een globaal beeld van de activiteit en een overzicht van wat er is besproken of gebeurd.

Deze video is gemaakt als verslag van 2 dialoogsessies vanuit Sociaal Werk Nederland over het belang en de onzichtbaarheid van het jongerenwerk. Hij is daarna op het landelijk jongerenwerk congres gebruikt om de bevindingen van de dialoogsessies te delen met de aanwezigen daar.

  • Vastleggen wat er is besproken tijdens de activiteit
  • Bevindingen delen met het grotere publiek
TOP